image
Psychopatie I: Psychopatie a poruchy osobnosti

Psychopatie I: Psychopatie a poruchy osobnosti


03. 11. 2017 | Praha

Popis: Kurz podává systematický přehled problematiky psychopatie a poruch osobnosti převážně v korporátní oblasti. Zaměřuje se na důkladný popis a přehled problematických osobností, jejich rizika při pracovní činnosti a obecně v kontaktu s lidmi. Probrány budou možnosti identifikace hlavních znaků jednotlivých poruch, projevů v pracovní činnosti a při přijímajícím pohovoru. Účastníci obdrží přehledná skripta využitelná v praxi.

Cíle: Účastníci získají systematický přehled o problematických osobnostech, budou schopni identifikovat základní znaky hlavních poruch těchto osobností v praxi.

Cílová skupina: poradenští psychologové, personalisté, odborníci působící v oblasti lidských zdrojů

Datum konání:  3. 11. 2017 9:30 – 17:00

Lektoři: Doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 1, Senovážné nám. 23

Počet účastníků: 20

Cena: Kč 6.500,-

 

Přihlášky do kurzu přijímáme do 30.10.2017.


Přihláška


Pokud vyžadujete fakturu, vyplňte kompletní fakturační údaje, v případě firmy je nutné vyplnit IČO. Následné změny na již vydané faktuře jsou zpoplatněny 200,-.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s konferencí o psychopatii, která se uskuteční 23. 11. 2019. Vaše osobní údaje nejsou sdělovány žádným dalším osobám či institucím. Údaje vedené o Vás obsahují pouze informace, které jste uvedli při registraci (skutečnosti nutné pro identifikaci vaší osoby, kontaktní údaje) a údaje o platbě. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.