image
Psychopatie IV.  – Psychopati ve firmách a institucích

Psychopatie IV. – Psychopati ve firmách a institucích


09. 11. 2017 | Praha

Popis: Kurz se zaměřuje na popis specifických projevů psychopatů ve firmách a institucích. Typické manipulativní techniky při personálním náboru, obvyklé kariérní trajektorie, možné dopady ve smyslu trestné činnosti ve firmě. Kurz je doplněn o rozbory konkrétních případů, které poslouží pro pochopení nebezpečí prorůstání psychopatických zájmů ve firmách a institucích.

Cíle: Získat základní dovednosti v identifikaci psychopatických komunikačních a manipulačních technik a naučit se základní techniky obrany proti nim.

Cílová skupina: poradenští psychologové, personalisté, odborníci působící v oblasti lidských zdrojů

Lektoři: Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Datum konání: 9. 11. 2017 9:30 – 17:00

Místo konání: ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - Milady Horákové 42, 170 00 Praha 7. Vchod do Cvrk workshops. Tramvajová zastávka Kamenická.

Počet účastníků: 20

Cena: Kč 6.500,-

 

Přihlášky do kurzu přijímáme do 6.11.2017.


Přihláška


Pokud vyžadujete fakturu, vyplňte kompletní fakturační údaje, v případě firmy je nutné vyplnit IČO. Následné změny na již vydané faktuře jsou zpoplatněny 200,-.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s konferencí o psychopatii, která se uskuteční 23. 11. 2019. Vaše osobní údaje nejsou sdělovány žádným dalším osobám či institucím. Údaje vedené o Vás obsahují pouze informace, které jste uvedli při registraci (skutečnosti nutné pro identifikaci vaší osoby, kontaktní údaje) a údaje o platbě. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.