image
PSYCHOPATI "V BÍLÝCH LÍMEČCÍCH"

PSYCHOPATI "V BÍLÝCH LÍMEČCÍCH"


15. 02. 2017

Ačkoli jsou psychopati předmětem trestních řízení, je nezbytné zdůraznit, že psychopatie není synonymem kriminality (Hare, 1998c). Mnoho psychopatů ignoruje nebo porušuje sociální normy, ale přesto se vyhne trestnímu stíhání (Hare et al., 1998c). Někteří z nich jsou nespolehliví zaměstnanci, bezohlední podnikatelé, zkorumpovaní politici nebo odborníci, kteří nedodržují etické ani morální zásady a využívají své síly a prestiže proti svým pacientům, klientům a veřejnosti. O těchto jedincích toho víme dosud málo. Proto je zapotřebí systematický výzkum v této oblasti pro odhalení prevalence psychopatie v populaci (předpokládá se 1 %) a způsobů manifestace. Bylo by jistě užitečné studovat výskyt psychopatie u těchto a dalších osob, které mají vlastnosti jako je nespolehlivost, necílevědomost a slabá kontrola impulzů. Přítomnost psychopatie může být ve světě obchodu výhodou (podvody, sebeobohacování a neetické praktiky). Psychopati s patřičnými sociálními, intelektovými a fyzickými předpoklady mohou tak být v některých profesích velmi úspěšní (Babiak, 1995, 2003). Cleckley (1976) uvádí, že skutečným rozdílem mezi těmito psychopaty a psychopaty umístěnými ve vězení nebo v psychiatrických léčebnách je, že tito psychopati důsledněji udržují „normální vzhled“. To může vést k úspěšné obchodní nebo profesionální kariéře. I nejvíce postižení psychopati mají často vysoký intelekt a nezřídka krátkodobě dosahují úspěchů v obchodní i odborné oblasti.