image
JAK POZNAT PSYCHOPATA

JAK POZNAT PSYCHOPATA


13. 02. 2017

Podle Roberta Harého, autora metody PCL-R, dnes zlatého standardu posuzování psychopatie, se psychopati vyznačují čtyřmi základními charakteristikami:
 

  1. Interpersonální: Psychopati jsou schopni tzv. povrchního šarmu. Dovedou vytvořit velmi dobrý dojem. Jsou neupřímní, manipulativní, mají velitelské tendence a jsou zaměření jen na sebe. Lžou často, všem a ve všem.
  2. Afektivní: Psychopati mají velmi mělké emoce, nejsou schopni cítit vinu nebo lítost a nejsou schopni přijmout odpovědnost za své činy.
  3. Životní styl: Život psychopata je charakteristický nezodpovědností, impulsivitou, ale též neschopností mít realistické nebo dlouhodobé cíle. Často žijí na úkor druhých. Často se nudí, a proto vyhledávají nebezpečné aktivity, rádi pijí alkohol nebo uživají drogy.
  4. Antisociální: Obtížně kontrolují své chování. Když jsou ve vedoucích pozicích, často si neberou se svými podřízenými servítky. Rádi se pochlubí, že již v dětství měli problémy s chováním. V případě, kdy začnou páchat trestnou činnost, jedou ve velkém. Krádež bonboniéry na benzínové pumpě jim nestačí. Psychopati ve vedení bank mohou například přispět k závažné finanční krizi.

Podstata psychopatického chování

Chování psychopatů je kvalitativně i kvantitativně odlišné od jiných problematických osobností. Chování psychopatů má více predátorský charakter, je motivováno snadno identifikovatelnými cíli, realizováno necitelně a bez emočního kontextu. Někteří autoři uvádějí, že je motivováno primitivními nebo slabými emocemi. Často toto jednání není pouhou reakcí na okolní události, ale pokusem ukázat sobě i okolí svou vlastní sílu.

 

Psychopati příliš nemívají blízké vztahy a kontakty s rodinou, přáteli i obecně, často mění místo působiště a dlouhodobě neplánují. Ve srovnání s ostatními problematickými osobnostmi jsou jejich oběťmi méně často členové rodiny, přátelé a příbuzní. Například většina vražd u nepsychopatů se děje za extrémního emočního vzrušení. Oběťmi nepsychopatů jsou také častěji ženy, které se s pachatelem znají, zatímco oběťmi psychopatů jsou častěji neznámí muži. Násilí psychopatů je pomstou či chladnou odplatou. Obecně jsou jejich činy chladnokrevné, agresivní a bez afektivního podtextu nebo jasných motivů. Psychopati častěji užívají zbraně a instrumentální agresi. Po násilném činu vzrůstá jejich pocit vlastní síly a spokojenosti. Nepsychopati zažívají více pocity úzkosti, viny a strachu.

 

Obdobně se chovají i psychopaté „v bílých límečcích“. Tedy osoby na vysokých pozicích v politice nebo byznysu. Velmi dobře vědí, jak se zalíbit svým nadřízeným, dostat se do tak zvané šedé zóny, kde zcela bezohledně zneužívají svého postavení, ničí své podřízené, kolegy a partnery, jen proto, aby upevnili svoji pozici nebo dosáhli svých cílů.