image
MODERNÍ POJETÍ PSYCHOPATIE

MODERNÍ POJETÍ PSYCHOPATIE


15. 02. 2017

Moderní koncepce psychopatie vychází z dlouholetého klinického výzkumu a spekulací evropských a amerických psychiatrů a psychologů. Jak uvádí Millon a kol. (1998), „…psychopatie byla první poruchou osobnosti rozpoznanou v oblasti psychiatrie. Koncept má dlouholetou historickou a klinickou tradici a v posledních letech stále roste oblast výzkumu sledující jeho validitu“. Autor testové baterie, R. Hare (1996a, 1998d), uvádí, že etiologie, dynamika a konceptuální hranice poruchy zůstávají předmětem výzkumu, ale zůstává klinická tradice základních atribut. Je zajímavé, že tradiční pojetí psychopatie zůstává v povědomí široké skupiny odborníků – psychologů, psychiatrů, kriminálních pracovníků a experimentálních psychopatologů, stejně tak jako veřejnosti (např. Tennent et al., 1992). Ačkoli psychopatie jako formální klinický konstrukt je relativně moderní, jedince, které bychom dnes označili za psychopaty, můžeme nalézt v biblických, klasických, středověkých a jiných historických zdrojích (Cleckley, 1976).

V Evropě je často termín psychopatie užívaný ve vztahu spíše k osobnostní deviaci než ke specifické formě poruchy osobnosti (Pichot, 1978). Coid (1993) uvádí, že debaty ke klasifikaci psychopatie se soustředí na argumenty, zda by měla být definována podle „abnormální osobnosti a abnormálního chování“. Pichot (1978) shrnuje několik znění diagnózy psychopatie z 19. století. Jedna, původně z Francie a rozvinutá v Anglii, definuje poruchu přítomností antisociálního chování. Jiná forma znění diagnózy zvažuje, že pacient s abnormální osobností může také být antisociální. Další definice z Německa popisuje poruchu jako abnormální osobnost a antisociální chování nebere v úvahu. Ve Velké Británii byla situace komplikovanější z důvodu, že psychopatická porucha byla dle medicínsko-právní kategorie persistentní poruchou či rozumovou vadou ústící v abnormálně agresivní nebo závažné nezodpovědné chování.